Aussteller der OpenRheinRuhr 2014

Die folgenden Projekte und Firmen haben die OpenRheinRuhr 2014 genutzt um ihre Arbeiten zu präsentieren:

LogoprivacyIDEA
LogoLUGOR
Logo1C:Enterprise
LogoOpenSUSE
LogoUbuntu
LogoNetKnights GmbH
LogoGeany
LogoPlausibolo
LogoLinux Professional Institute
LogoKernelconcepts
LogoDebian
LogoCaCert
LogoFSP Computer & Netzwerke
LogoCMS Garden
LogoFSuB - Freie Software und Bildung e.V.
LogoBananian Linux
Logonerd4u
LogoGONICUS GmbH
LogoContao
LogoOpen Source School
LogoSkolelinux
LogoFedora
LogoDeutschsprachige Anwendervereinigung TeX e.V.
LogoSQL Ledger Network
LogoRichardson und Büren - Kivitendo
LogoMidori Web-Browser
LogoOpen Source Press
LogoTeckids e. V.
LogoApache OpenOffice.org
LogoHans-Böckler-Berufskolleg Münster
LogoPrivoxy
LogoLinux-Schmie.de Michael Gisbers
Logozogftw
LogoSecure-u! e.V.
LogoPING e.V. (Private Internet Nutzer Gemeinschaft e.V.)
LogoChaosdorf
LogoOpenStreetMap
LogoLibreOffice / The Document Foundation
Logoinvis Server
LogoIPFire
LogoJoomla
LogoLabdoo.org
LogoFreifunk Rheinland e.V.
LogoArbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
LogoMageia
LogoXfce
LogoSidux